Mỗi thí sinh (căn cứ theo số CMND/CCCD) được đăng ký xét tuyển theo một phương thức duy nhất (trong 4 phương thức bên dưới) và được Đăng ký tối đa 03 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Ưu tiên xét tuyển thẳng/Xét tuyển theo kết quả học THPT

Lưu ý:

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một lần duy nhất  (căn cứ theo số CMND/CCCD) và chỉ được chọn một trong các phương thức xét tuyển được nhà trường ưu tiên theo thứ tự sau: 

>>  1: Ưu tiên xét tuyển HỌC SINH GIỎI.

>>  2: Ưu tiên xét tuyển kết quả học tập THPT (HỌC BẠ: Lớp 10, 11 &Hk1 Lớp 12) có Chứng chỉ ngoại ngữ.

>>  3: Xét tuyển kết quả học tập THPT (HỌC BẠ: Lớp 10, 11 &Hk1 Lớp 12).

 

Xét tuyển điểm tú tài Quốc tế IB/A-Level/SAT

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

>>   Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Bằng tú tài quốc tế (IB) tổng điểm từ 26,0 điểm trở lên.
>>  Chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge (Anh) theo điểm 3 môn thi (trở lên) đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ điểm C trở lên.
>>   Kết quả trong kỳ thi chuẩn SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600.