Đã hết thời gian đăng ký thông tin xét tuyển đại học 2021

Các bạn đã đăng ký thông tin, vui lòng xem thông báo tại http://tuyensinh.ou.edu.vn

Để in phiếu thông tin, các bạn sử dụng các thông tin trong email nhà Trường đã gởi cho các bạn khi đăng ký thông tin thành công.