ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 ĐẠI HỌC CHÍNH QUI 2019

Xét tuyển kết quả Thi THPT Quốc gia 2019

  • Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019, điểm trúng t­­uyển xét theo từng ngành.
  • Thí sinh được Đăng ký xét tuyển tối đa 03 nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
  • Thí sinh được xét bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
  • Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Ngày 26 và 27 tháng 8/2019.