- Mỗi thí sinh (căn cứ theo số CCCD) được đăng ký 01 (một) bộ hồ sơ xét tuyển duy nhất bao gồm tất cả các phương thức đủ điều kiện và được Đăng ký tối đa 03 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

- Thí sinh bắt buộc phải sử dụng số Căn cước công dân (sử dụng trùng với số CCCD đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT - không sử dụng Chứng minh nhân dânđể đăng ký xét tuyển. Trong trường hợp không có CCCD, thí sinh sử dụng Số định danh cá nhân do cơ quan công an địa phương cung cấp.

- Chương trình Liên kết được xét tuyển riêng. Thí sinh có thể đăng ký thêm hoặc chỉ đăng ký Chương trình liên kết.

Đăng ký xét tuyển Đại học chính qui

Trường hợp đủ điều kiện, thí sinh được đăng ký nhiều phương thức xét tuyển:

1. Phương thức sử dụng văn bằng, chứng chỉ quốc tế (A-level, IB, SAT).

2. Phương thức sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2024

3. Nhóm phương thức sử dụng Kết quả học tập THPT (học bạ, bao gồm ưu tiên xét tuyển Học sinh Giỏi, ưu tiên xét tuyển Chứng chỉ ngoại ngữ).

- Hệ thống tự động lựa chọn phương thức ưu tiên xét tuyển cao nhất và tổ hợp có điểm xét tuyển cao nhất.

4. Xét tuyển Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học (V-SAT: thí sinh chỉ nhập điểm cao nhất đạt được trong các kỳ thi của các trường)

Thí sinh chỉ được trúng tuyển một nguyện vọng theo một phương thức duy nhất. Trường hợp đủ điều kiện trúng tuyển nhiều nguyện vọng và/hoặc với nhiều phương thức khác nhau, nhà trường sẽ ghi nhận kết quả theo thứ tự: nguyện vọng cao nhất và phương thức cao nhất (theo thứ tự ở trên).

Đăng ký xét tuyển Chương trình liên kết

Lưu ý:

Sau khi nhà trường công bố danh sách đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh cần phải thi tiếng anh đầu vào đủ điều kiện theo quy định mới được trúng tuyển hoặc có chứng chỉ tiếng anh IELTS từ 4.5 trở lên hoặc tương đương sẽ được miễn thi.