Hướng dẫn nhập hồ sơ

LƯU Ý: Thí sinh chỉ cần điền thông tin xét tuyển trực tuyến (online) - Hồ sơ chính thức sẽ hoàn tất trong trường hợp thí sinh trúng tuyển và làm thủ tục nhập học

(Lưu ý: email và điện thoại đề nghị thí sinh ghi chính xác, còn liên hệ được)

THÔNG TIN XÉT TUYỂN:

  1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
  1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: 
  1. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO:
  1. THỜI GIAN TUYỂN SINH:
  1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ CÁCH ĐĂNG KÝ:
  1. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN: Không có lệ phí xét tuyển.