Đối với mỗi phương thức, thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng; Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
Ưu tiên xét tuyển thẳng/Xét tuyển theo kết quả học 03 năm THPT

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh chỉ được chọn một trong các phương thức xét tuyển sau:Trong cùng một đợt xét tuyển, nhà trường ưu tiên xét tuyển theo thứ tự

  • 1. Ưu tiên xét tuyển thẳng HỌC SINH GIỎI.
  • 2. Ưu tiên xét tuyển kết quả học 3 năm THPT (HỌC BẠ) có chứng chỉ ngoại ngữ.
  • 3. Xét tuyển kết quả học 3 năm THPT (HỌC BẠ).

Mỗi thí sinh chỉ được dùng số CMND (hoặc số thẻ căn cước) và địa chỉ email để đăng ký một lần duy nhất.

Xét tuyển điểm tú tài Quốc tế IB

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

  • Điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 26,0 điểm trở lên.